Answer questionsBased on the networks you are member of or has applied to you need to answer these questions

Sektor

Innenfor hvilken sektor

Næringsliv
Kommunal
Stat
Medlemsorganisasjoner
Frivillige organisasjoner
Akademia
Forskning

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Energi
Vann
Luft
Mobilitet
Helse
Avfall
Telekommunikasjon og programvare
Mat og landbruk
Turisme
Bygg og anlegg
Sikkerhet
Utdanning
Bio og naturressurser
Bank og finans
Maritim industri
Handel
Hospitality
sport og rekreasjon
Consulting

Stikkord

Emneknagger / tags, fagområder, arbeidsoppgaver

Innvirkning

Hvilken innvikning på bærekraftsinnvirkning prosektet har

Økonomisk
Sosialt
Miljø

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Innsamling av data
Faster data transfer
Forbedre tilgang på data
Fokus på å gi innsyn i egne data
Enhanced data security
Improving travel safety
Improving traffic management
Parkeringsløsninger
Reducing need for travel
Promoting sustainable private transport models
Reducing use of fossils in public transport
Improving public transport accessibility
Improving education
Promoting active living
Increasing energy efficiency of appliances
Promoting sustainable disposal of waste
Resirkulering
Promoting sustainbable use of land
Reducing soil pollution
Redusere luftforurensning
Redusere investeringskostnader
Improving social integration
Improving Life Quality
Increasing Safety
Improving Health Care
Improving Elderly Care
Promoting sustainable behavior
Facilitating Citizen Engagement
Limiting Urban Sprawl
Reducing GHG Emissions
Increasing share of renewables
Decreasing energy consumption in buildings
Reducing waste generation
Reducing water pollution
Improving Energy Usage Efficiency
Improving Energy Supply Efficiency
Shaving peak Energy Demand
Reducing energy bills
Enhances Grid Stability
Reducing use of fossils
Reducing Operation Costs
Improving personnel efficiency
Encouraging digital entrepreneurship
Creating new jobs
Enabling new business opportunities

Resultat

Forventet og målt verdi av prosjektet

Forventet
Målt

BREAM-NOR

Miljøsertifisering for alle typer bygg.

Ledelse og administrasjon
Helse og innemiljø
Energibruk

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Utrydde fattigdom
Utrydde sult
God helse
God utdanning
Likestilling mellom kjønnene
Rent vann og gode sanitærforhold
Ren energi for alle
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Innovasjon og infrastruktur
Mindre ulikhet
Bærekraftige byer og samfunn
Ansvarlig forbruk og produksjon
Stoppe klimaendringene
Liv under vann
Liv på land
Fred og rettferdighet
Samarbeid for å nå målene

Partnership

Våre samarbeidspartnere

Hovedpartnere
Strategiske partnere
Fagpartnere
Støttespillere
Annonsepartnere
Følgere