Fant 3 datasett

Filterresultater
 • Elsertifikater

  Dette datasettet mangler beskrivelse

  Modified on november 28, 2017
 • Postkretser

  Data fra geonorge om postkretser
  Modified on oktober 28, 2017
 • Kulturminner i vassdrags- og energisektoren

  APIet henter ut data fra nve.no over alle 208 anleggene valgt av NVE: De er valgt ut på bakgrunn av en rekke kriterier og ulike typer kulturminneverdier, både materielle og...
  Modified on oktober 28, 2017