Fant 4 datasett

Filterresultater
 • Vilttiltak

  Tiltak for å redusere antall dyrepåkjørsler og redusere barriereeffekten vegen har for dyr. Faunapassasjer, viltgjerder, viltskremmere, siktrydding, fareskilt osv
  Modified on desember 15, 2017
 • Nasjonal vegdatabank

  Informasjon om riks- og fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger.  Det over 250 fagdatatyper knyttet til vegen, som for eksempel ulykker, trafikkmengde,...
  Modified on desember 15, 2017
 • Bruer

  Data om alle registrerte bruer i vegsystemet.
  Modified on desember 15, 2017
 • Ruteplandata for bil

  Gir reiserute mellom to punkt, med omkjøringspunkter.
  Modified on desember 15, 2017