Fant 6 datasett

Stikkord: sykkel

Filterresultater
 • Tilgjengelige bysykler

  Hvor mange bysykler er det ledig i Oslo nå. Oslo bysykkel har to API. Et for å liste alle bysykkel stativene og et for å finne hvor mange sykler det er på en stasjon. For å...
  Modified on mars 23, 2018
 • Ruteplan for sykkel

  Datasett til bruk i ruteberegninger for syklende og gående. Statens vegvesen har brukt store ressurser på etablering av gang- og sykkelvegdata i Nasjonal vegdatabank. Formålet...
  Modified on desember 15, 2017
 • Sykkeldata

  Data fra sykkelsensorer i Stavanger kommune. Oppdateres daglig. Se datasettet "Lokalisering sykkeltellere Stavanger" for å finne plasseringen av tellerne. Knyttes sammen vha...
  Modified on oktober 25, 2017
 • Sykkeltelling 2012-2016

  Datasettet inneholder historiske data for Stavanger kommunes 14 sykkeltellere. Navnet til hver ressurs viser hvilke år ressursen har data for. Antall passeringer er gruppert på...
  Modified on oktober 25, 2017
 • Lokalisering sykkeltellere Stavanger

  Datasettet viser hvor sykkeltellerne i Stavanger er plassert.
  Modified on oktober 25, 2017
 • Sykkelnettkart Nord-Jæren

  Kart over sykkelnettet på Nord-Jæren
  Modified on oktober 25, 2017
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).