Fant 24 datasett

Stikkord: kommune

Filterresultater
 • 04693 Kirke grunnlagsdata

  Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04693. Datasettet har tall fra 2010 til 2015. En nærmere beskrivelse av datasettet finner du i info-04693.txt
  Modified on oktober 25, 2017
 • 04687 Sosialtjenesten grunnlagsdata

  Data om sosialhjelp, stønadsmottakere, rusmiddeltiltak o.s.v. Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04687. Datasettet har tall fra 2010 til 2015. En nærmere...
  Modified on oktober 25, 2017
 • 04689 Vann grunnlagsdata

  Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 06811. Datasettet har tall fra 2010 til 2015. En nærmere beskrivelse av datasettet finner du i info_04689.txt.
  Modified on oktober 25, 2017
 • 04694 Samferdsel grunnlagsdata

  Kommunale utgifter til samferdsel. Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04694. Datasettet har tall fra 2010 til 2015. En nærmere beskrivelse av datasettet finner...
  Modified on oktober 25, 2017
 • 04688 Barnevern grunnlagsdata

  Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04688. Datasettet har tall fra 2010 til 2015. En nærmere beskrivelse av datasettet finner du i info-04688.txt.
  Modified on oktober 25, 2017
 • 04684 Grunnskoleopplæring grunnlagsdata

  Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 06811. Datasettet har tall fra 2010 til 2015. En nærmere beskrivelse av datasettet finner du i info-04684.txt.
  Modified on oktober 25, 2017
 • 04691 Gebyrsatser/brukerbetaling grunnlagsdata

  Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 06811. Datasettet har tall fra 2010 til 2015. En nærmere beskrivelse av datasettet finner du i info_4691.txt
  Modified on oktober 25, 2017
 • 11263 Naturforvaltning og friluftsliv - hovedtall og bakgrunnstall

  Inneholder data om kommunenes nærmiljøinnsats. Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 11263. Datasettet har tall fra 2010 til 2015. En nærmere beskrivelse av...
  Modified on oktober 25, 2017
 • 05458 Avfall og renovasjon - grunnlagsdata

  Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 05458. Datasettet har tall fra 2010 til 2015. En nærmere beskrivelse av datasettet finner du i info-05458.txt
  Modified on oktober 25, 2017
 • 08122 Gebyrer

  Gebyrer for renovasjon, vann og avløp. Satser for en standard bolig på 120 m², ekskl. mva. Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 08122. Datasettet har tall fra 2010...
  Modified on oktober 25, 2017
 • 04686 Pleie og omsorg grunnlagsdata

  Inneholder hva kommunene bruker på pleie- og omsorgtjenester. Hvor mange som mottar støtte til ulike omsorgtjenester. Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04686....
  Modified on oktober 25, 2017
 • 04683 Barnehager grunnlagsdata

  Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04683. Datasettet har tall fra 2010 til 2015. En nærmere beskrivelse av datasettet finner du i info-04683.txt
  Modified on oktober 25, 2017
 • 09397 Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1

  Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 09397. Datasettet har tall fra 2010 til 2015. En nærmere beskrivelse av datasettet finner du i info-09397.txt
  Modified on oktober 25, 2017
 • 04685 Kommunehelse grunnlagsdata

  Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 06811. Datasettet har tall fra 2010 til 2015. En nærmere beskrivelse av datasettet finner du i info-04685.txt.
  Modified on oktober 25, 2017
 • 04682 Behovsprofil grunnlagsdata

  Datasettet viser bl.a. befolkning fordelt på aldersgrupper, arbeidsledige, fødte, døde, innflyttinger, utflyttinger, enslige forsørgere, skilte og separerte. Utvalget er hentet...
  Modified on oktober 25, 2017
 • 06811 Eiendomsskatt grunnlagsdata

  Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 06811. Datasettet har tall fra 2010 til 2015. En nærmere beskrivelse av datasettet finner du i info-06811.txt.
  Modified on oktober 25, 2017
 • 06419 Sysselsetting i kommunene grunnlagsdata

  Sysselsatte og årsverk i forskjellige deler av kommunen; administrasjon, skoler, barnehager, helse og sosial, tekniske tjenester, kultur. Utvalget er hentet fra SSBs...
  Modified on oktober 25, 2017
 • 04692 Kultur grunnlagsdata

  Datasettet inneholder bl.a. driftsutgifter til kino, museer, kunstformidling, aktivitetsttilbud for barn og unge, idrettsbygg og -anlegg, musikk- og kulturskoler, opplysninger...
  Modified on oktober 25, 2017
 • 06027 Introduksjonsordningen grunnlagsdata

  Kostnader for introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere. Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 06811. Datasettet har tall fra 2010 til 2015. En nærmere...
  Modified on oktober 25, 2017
 • 04697 Brann- og ulykkesvern grunnlagsdata

  Inneholder data om kostnader, erstatningsbeløp, antall bygningsbranner, antall piper feiet. Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04697. Datasettet har tall fra...
  Modified on oktober 25, 2017
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).