Fant 612 datasett

Filterresultater
 • Nasjonale turistveger

  Stedfestede tekster og bilder om de nasjonale turistvegene.
  Modified on desember 15, 2017
 • Strategiske støykart og støyvarselkart

  Statens vegvesen har beregninger av støy for områder og boliger, blant annet basert på trafikkmengde.
  Modified on desember 15, 2017
 • Driftskontrakter

  Innkomne tilbud med totalpriser for kontraktsområder for drift av veg for en gitt periode, samt tildeling av oppdrag.
  Modified on desember 15, 2017
 • Statistikk fra Statistisk sentralbyrå

  Et bredt utvalg statistikk fra både Statens vegvesen og andre kilder. 
  Modified on desember 15, 2017
 • Trafikkinformasjon (i DATEX-format)

  Sanntids værdata, reisetider, kamerabilder samt vegmeldinger som inneholder informasjon om hendelser, vegarbeid og kjøreforhold.
  Modified on desember 15, 2017
 • Rasteplasser

  Rasteplasser, og døgnhvileplasser for vogntog i langtransport. Tilgjengelige fasiliteter.
  Modified on desember 15, 2017
 • Bruksklasser

  Dataene om bruksklasse, vekt- og lengde-begrensninger for ulike typer kjøretøy på for en strekning angitt ved vegrefereranse, vegnummer og strekningsbeskrivelse.
  Modified on desember 15, 2017
 • Bruer

  Data om alle registrerte bruer i vegsystemet.
  Modified on desember 15, 2017
 • Gravemeldinger for Sør-Trøndelag fylke

  Søknader om og pågående gravearbeider på riks- og fylkesveger i Sør-Trøndelag. Dataene inneholder sted, beskrivelse av arbeid, entreprenør og periode.
  Modified on desember 15, 2017
 • Nybilvelger

  Nybilvelgeren er skapt for å gi publikum overblikk over kjøretøys tekniske egenskaper. Hovedformålet er å vise miljøegenskaper (CO2, NOx), men også sikkerhetsegenskaper og...
  Modified on desember 15, 2017
 • Trafikkulykker

  Data på ulykkesnivå, enhetsnivå (kjøretøy) og trafikantnivå. Ulykkestype, vær, føre, ulykkessted, område, kjønn, alder, type kjøretøy med mer.
  Modified on desember 15, 2017
 • Vegmeldinger

  Informasjon om kjøreforhold, trafikkflyt, trafikkuhell, vegarbeider, aktiviteter, tekniske feil, andre hindringer, restriksjoner mm som innebærer konsekvenser for trafikantenes...
  Modified on desember 15, 2017
 • Årsrapporter og nøkkeltall

  Nøkkeltall om økonomi, veg og trafikk, entrepriseleverandører, trafikktrygghet, miljø og nasjonale turistveger
  Modified on desember 15, 2017
 • Ruteplandata for bil

  Gir reiserute mellom to punkt, med omkjøringspunkter.
  Modified on desember 15, 2017
 • Drammen telling av fotgjengere

  Telling fra fotgjengere inn og ut av Drammen sentrum i en testperiode.
  Modified on desember 13, 2017
 • BylivsbarometerDrammen

  Datasettet viser antall mennesker som beveger seg i Drammen
  Modified on november 28, 2017
 • Elsertifikater

  Dette datasettet mangler beskrivelse

  Modified on november 28, 2017
 • terchris-images

  Bilder
  Modified on november 3, 2017
 • Organisasjoner

  fra geonorge
  Modified on oktober 28, 2017
 • Arealressurskart - AR250 - Dyrkbar jord

  Kartlag i det landsdekkende datasettet AR250 som viser dyrkbar jord i målestokk 1:250 000. Dyrkbar jord er arealer som ved oppdyrking kan settes i stand slik at de vil holde...
  Modified on oktober 28, 2017
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).