Fant 126 datasett

Lisenser: NLOD-1.0

Filterresultater
 • 04693 Kirke grunnlagsdata

  Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04693. Datasettet har tall fra 2010 til 2015. En nærmere beskrivelse av datasettet finner du i info-04693.txt
  Modified on oktober 25, 2017
 • 04687 Sosialtjenesten grunnlagsdata

  Data om sosialhjelp, stønadsmottakere, rusmiddeltiltak o.s.v. Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04687. Datasettet har tall fra 2010 til 2015. En nærmere...
  Modified on oktober 25, 2017
 • Gatenavn Stavanger

  Datasett for gatenavn Stavanger kommune
  Modified on oktober 25, 2017
 • Anleggsregister

  Beskriver områder som Park og vei har ansvaret for. Tema Objekttype 4022 Naturvernområde 4022 Naturverngrense 4110 Arealbrukgrense 4122 Park 4123 Lekeplass 4131...
  Modified on oktober 25, 2017
 • Støy jernbane

  Støysoner for utendørs støy rundt støykilden jernbane. To soner: – Stønivå > 65 dB LAEQ24, hovedregel at støyfølsom bebyggelse skal unngås. – Støynivå >55 dB L AEQ24,...
  Modified on oktober 25, 2017
 • 04689 Vann grunnlagsdata

  Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 06811. Datasettet har tall fra 2010 til 2015. En nærmere beskrivelse av datasettet finner du i info_04689.txt.
  Modified on oktober 25, 2017
 • Skoler Randaberg

  Skoler i Randaberg.
  Modified on oktober 25, 2017
 • Lekeplasser Stavanger kommune adresse

  Datasettet inneholder alle kommunale lekeplasser med navn, adresse, areal,bydel, type og anleggsnummer
  Modified on oktober 25, 2017
 • 04694 Samferdsel grunnlagsdata

  Kommunale utgifter til samferdsel. Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04694. Datasettet har tall fra 2010 til 2015. En nærmere beskrivelse av datasettet finner...
  Modified on oktober 25, 2017
 • Barnehagerute for Gjesdal kommune

  Barnehagerute for barnehagene i Gjesdal kommune. Det blir registrert en ressurs for hvert skoleår. Ressursen "Barnehagerute Gjesdal kommune" viser alltid den aktuelle ruta.
  Modified on oktober 25, 2017
 • Skoler i Gjesdal kommune

  Her finner en oversikt på alle skoler i Gjesdal kommune inkludert lokasjonsdata. Listen inneholder både barne- og ungdomskoler
  Modified on oktober 25, 2017
 • Lokalisering helsebygg Stavanger

  Dette datasettet viser plassering av helsebygg i Stavanger kommune
  Modified on oktober 25, 2017
 • Skolerute Randaberg

  Skolerute for barne- og ungdomsskolene og kulturskolen i Randaberg kommune. Det blir registrert en ressurs for hvert skoleår. Ressursen "skolerute" viser alltid den aktuelle...
  Modified on oktober 25, 2017
 • AktivBy - ressursoversikt

  Datasett som viser ressurser som leies ut av Idrettsavdelingen i Stavanger kommune,med koordinater. Se https://aktivby.stavanger.kommune.no for mer informasjon om AktivBy....
  Modified on oktober 25, 2017
 • Kommunevalg Stavanger

  Resultater fra kommunestyrevalg fra 1999 og til i dag. Godkjente stemmer, prosentvis,etter parti/valgliste og valgkrets. Kilde: SSB
  Modified on oktober 25, 2017
 • Telefonliste Stavanger kommune

  Inneholder navn, avdeling, telefon og mobilnummer til ansatte i Stavanger kommune.
  Modified on oktober 25, 2017
 • Trehusbyen Stavanger

  Kulturminneplan for Stavanger kommune. Trehusbyen omfatter de eldre trehusbydelene. Det gjelder egne retningslinjer for dette området, jf. plandokumentet og kommuneplanen.
  Modified on oktober 25, 2017
 • Åpningstider svømmehall 2017 Gjesdal kommune

  Åpningstider for svømmehallene på Ålgård og i Oltedal. Åpning/stenging følger skoleruta, unntatt høstferie.
  Modified on oktober 25, 2017
 • Luftmåling Stavanger

  Data fra to luftmålere i Stavanger. Viser målinger av pm10, pm2.5 og NO2. For nærmere forklaring av målingene se...
  Modified on oktober 25, 2017
 • 04688 Barnevern grunnlagsdata

  Utvalget er hentet fra SSBs statistikkbank, tabell 04688. Datasettet har tall fra 2010 til 2015. En nærmere beskrivelse av datasettet finner du i info-04688.txt.
  Modified on oktober 25, 2017
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).