Inkluder (embed)

Denne ressurvisningen er ikke tilgjengelig nå. Klikk her for mer informasjon.

Last ned ressurs

Dataordbok

Kolonne Type Merkelapp Beskrivelse
stationID numeric

Er Oslo bysykkel sitt felt: id

name text

Er Oslo bysykkel sitt felt: title

where text

Er Oslo bysykkel sitt felt: subtitle

latitude numeric

Er Oslo bysykkel sitt felt: center.latitude

longitude numeric

Er Oslo bysykkel sitt felt: center.longitude

locksOnStation numeric

Er Oslo bysykkel sitt felt: number_of_locks Det er antall låser på stasjonen

availableBikes numeric

Er Oslo bysykkel sitt felt: availability.bikes Det er antall tilgjengelige sykler på stasjonen

availableLocks numeric

Er Oslo bysykkel sitt felt: availability.locks Det er antall ledige låser på stasjonen

timeStamp timestamp

Er Oslo bysykkel sitt felt: updated_at Det er tidspunktet for antall ledige sykler og låser

Tilleggsinformasjon

Sist endret mars 21, 2018
Opprettet ukjent
Format XLSX
Lisens Annet (åpen)