Støttemurer og fjellskjæringer i Oslo

Data og ressurser

Tags

Tilleggsinformasjon

Kilde http://79.125.104.140/bym/rest/services/Temadata/MapServer/93/query?where=&text=&objectIds=&time=&geometry=oslo&geometryType=esriGeometryEnvelope&inSR=&spatialRel=esriSpatialRelIntersects&relationParam=&outFields=&returnGeometry=true&returnTrueCurves=false&maxAllowableOffset=&geometryPrecision=&outSR=4326&returnIdsOnly=false&returnCountOnly=false&orderByFields=&groupByFieldsForStatistics=&outStatistics=&returnZ=false&returnM=false&gdbVersion=&returnDistinctValues=false&resultOffset=&resultRecordCount=&f=pjson
Sist oppdatert 25. oktober 2017, 19:12 (CEST)
Opprettet 25. oktober 2017, 19:12 (CEST)
Lisens Other (Open)