Ruteplan for sykkel

Datasett til bruk i ruteberegninger for syklende og gående.

Statens vegvesen har brukt store ressurser på etablering av gang- og sykkelvegdata i Nasjonal vegdatabank. Formålet med dataetableringen har primært vært bedre drift og vedlikehold av gang- og sykkelvegnettet, og gjennom dette prosjektet ønsker vi å synliggjøre at sykkelvegdataene i NVDB har stor verdi også innen andre bruksområder.

Det finnes ikke noe offisielt nasjonalt datasett som enkelt gir mulighet for digital sykkelruteplanlegging, men NVDB-data i kombinasjon med andre datakilder vil kunne danne grunnlaget for et slikt datasett. Her er data fra NVDB supplert med blant annet stier, traktorveger og småstubber fra Open Street Map.

Data og ressurser

Tags

Tilleggsinformasjon

Vedlikeholdes av Knut Jetlund
Sist oppdatert 15. desember 2017, 12:59 (CET)
Opprettet 15. desember 2017, 12:59 (CET)
Lisens NLOD