Elever og årsverk til undervisning i kommunale grunnskoler

Data og ressurser

Tags

Tilleggsinformasjon

Kilde http://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/velocity?v=2&mode=cube&cube=http%3A%2F%2Fstatistikkbanken.oslo.kommune.no%3A80%2Fobj%2FfCube%2FDB-Antalleleverogaarsverk_C1&study=http%3A%2F%2Fstatistikkbanken.oslo.kommune.no%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FDB-Antalleleverogaarsverk
Sist oppdatert 25. oktober 2017, 19:12 (CEST)
Opprettet 25. oktober 2017, 19:12 (CEST)
Lisens Other (Open)